دل دردهای طلبه متحیر 4

سلام: ما طلبه ها دارای زندگی کاملاً متفاوت از بقیه مردم هستیم البته نه اینکه از مردم به دور هستیم اما به خاطر یک سری مسائل  مردم دارای دیدی کاملاً متفاوت از زندگی ما هستند زندگی خود ما که برای ما طلبه ها عادی شده است اما تازه شروع کار از زمان متاهل شدن است البته دید ما و همسران ما از زندگی شاید بتوانم بگویم به صورت زیادی با دید مردم متفاوت است طلبه ها معمولاً دارای دغدغه های هستند که در صورت بروز برای بقیه معمولاً قابل درک نیستند و این ماجرا دلایل زیادی دارد البته این ماجرا تا اوایل انقلاب زیاد شایع نبود اما بعدها به خاطر شیوع تفکرات مادی گرایانه در جامعه توسط ........... (سیاسی نیست جان خوش تیپ) تفکرات اقشار از همدیگر جدا شد عملاً جامعه دو قسم شد: پولدارها  و  بی پولها ، برگردیم خدا می داند ماها در زندگی راضی هستیم و دارای دغدغه های خاص خود هستیم از مادی تا روحی و ..... اما ماها دیگر برایمان عادت شده که درد خود را رای مردم نگوییم  و دردهای آنها را بشنویم و تا جای که می توانیم از درد آنها بکاهیم، به هر شکل مائیم و وظایف و زندگی و دنیا و خدا و آخرت و مردم و خودمان

/ 0 نظر / 11 بازدید