تقدیم به سیدم رهبرم آقایم دلبرم و مولایم

 

موجیم و نترسیم ز سر سختی ساحل

کوهیم و نلرزیم ز طوفان مقابل

یک لحظه نپوشیم ز سر مستی خود چشم

حتی اگر انگور شود زهر هلاهل

دل سوختگانیم ز غم باک نداریم

از روز ازل مرثیه بر ما شده نازل

ما زنده ی عشقیم ز مردن نهراسیم

عاشق نبود هر که به دریا نزند دل

ما توبه نکردیم ز دیوانگی خویش

هرگز نرسیدیم به هشیاری کامل

/ 0 نظر / 13 بازدید