مصدق و ماسونها

با سلام: ما این روزها جلسه ای داریم به اسم بصیرت که به همت بسیج دانشجویی در حال برگزاری است و ما چند نفر از طلاب هم در آن شرکت می کنیم و دیشب متاسفانه شرکت نکردیم بحث راجع به صنعت نفت و ماجراهای آن بود که بحث مصدق و اقدامات او مطرح شدو ماسون بودن یا نبودن مصدق بحث شد و نتیجه این شد که ایشان ماسون هست و تعدادی از بچه های دانشجو اعتراض کردند که آقا چرا تخریب شخصیت می کنید و از این حرفها، و این ماجرا سر دراز خواهد داشت و جلسه تمام شد. اما من قصد دارم راجع با ماسون بودن یا نبودن مصدق در اینجا مطالبی را مطرح کنم که انشاءالله با نظریات شما این بحث را به جایی خواهم  رساند.

برای سلامتی مقام معظم رهبری صلوات

/ 0 نظر / 12 بازدید