پیامک های ولایتی

      

 هرکس که بر حفاظت دینش مکلف است

بر پیروی ز نائب مهدی موظف است

جانا به سعی خویش بیفزای که یار گفت

 

 

امسال سال همت و کار مضاعف است

 عی است ولی بدون او غم داریم

 عاشق شده ای و عشق کم داریم

 ای کاش که این عید ظهورش برسد

 اینگونه هزار عید با هم داریم

 

ما پیام عید رهبر را چو مصحف می کنیم

 مثل دستورالعمل همواره مصرف می کنیم

 کوری چشم سران فتنه و بیگانگان

 چشم آقا ، کار و همت را مضاعف می کنیم

 

 تحت امر رهبرم سید علی

من مضاعف می کنم کار و تلاش

 بهر کسب علم و ایمان و معاش

 در مسیر اقتدار کشورم

 این بلندای عدالت پرورم

 سرزمین داستان راستان 

 تا نگین حلقه های باستان

 تا قیامت نامدار و منجلی

 تحت امر رهبرم سید علی

 

 ای رهبرا کلام تو حجت ز مصحف است

هرکس به قدر وسع توانش موظف است

 امید آنکه ، یوسف زهرا کند ظهور

 امسال سال همت و کار مضاعف است

با همت خود کار مضاعف بکنیم

 خیزید که ایثار مضاعف بکنیم

 عید آمده دیدار مضاعف بکنیم

 با عزم قوی ، ضعف به دل ره ندهیم

 با همت خود کار مضاعف بکنیم

 

 الهی سال نو رحمت عطا کن

 مضاعف همتی بر ما عطا کن

 تلاش و کار بنما مضاعف

 مراد ملت ایران روا کن

 

 

امر تو بر روی دوچشم

در راه تو حرکتم مضاعف باشد

 با یاد تو برکتم مضاعف باشد

 

 ای سید ما امر تو بر روی دوچشم

 با عشق تو همتم مضاعف باشد

 عطر خوش خوب ظهور

 

 

همت مضاعف میکنیم،کاری مضاعف میکنیم

 عطر خوش خوب ظهور ، جاری مضاعف میکنیم

 بر دست مجروحت قسم ، سید علی از قلب و جان

 این انقلاب و رهبرش ، یاری مضاعف میکنی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید