تولد نور مبارک باد

سلام: امروز روز تولد بی بی زینب یار ویاور سید مظلومان دو عالم و سید شهیدان امام حسین ع است، هر چند نمی دانم واقعاً من چه لیاقتی داشته ام که طبق روایت معصوم از اضافی گل ائمه هستم(اگه قدر آن را بدانم) اما همین را می دانم که در شادی اهل بیت شاد و در غم آنها غمگین هستم و نمی دانم چه هستم که این لیاقت را دارم که سرباز ...... اویم، در هر صورت زندگی بازی های خود را دارد و ماها باید بازی را یاد بگیریم اما مربی کیست؟ او که خود بازی را از قبل بلد است؟ و به فوت و فن آن وارد است؟ یا آنکه مثل ما ناآشنا با قواعد است؟ و بدتر خود اصلاً معنای بازی را درک نمی کند؟

مربی های ما در این بازی ها کی باید باشند؟ انتخاب با ماست، نه دیگران، هر چند راهنمایی های در این بین است ولی ما انتخابگریم!!

 چرا مربی باید مثل ما باشد؟ چرا؟ چرا از ما بهتران مربیمان نشوند؟؟ این همه مکاتب هست کدام مکتب انسان را اهداف واقعی رسانده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بنابراین بیاییم با درک درست سرمربی خوب را انتخاب کرده و پیروز بازی باشیم(البته تعبیر بهتر: مبارزه است تا بازی)

 سلامتی رهبر معظم انقلاب صلوات

/ 0 نظر / 9 بازدید